Nyttige ressursar

Her er ei samling lenker som kan brukast i arbeidet med hovudoppgåva:

 

Deichmanske bibliotek har eit stort oversyn over heile prosessen, frå idestadiet til sjølve skrivinga. Her finn du forslag til tema og forfattarar og dessutan tips til skrivearbeidet: http://tema.deichman.no/

Deichmanske har i tillegg ei side med bokanbefalingar der bibliotekarar frå heile landet bidreg med tekstar om interessante bøker. Sida finn du her: http://anbefalinger.deichman.no/

Sølvberget i Stavanger har òg eit fint oversyn for deg som skal skriva hovudoppgåve: http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/SAEREMNE

I katalogen til Forfattersentrum finn du dei aller fleste norske forfattarar med kontaktinformasjon. Kjekk ressurs om du har spørsmål til dei som har skrive bøkene du har valthttp://www.forfatterkatalogen.no/