A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Årdal bibliotek er stengt inntil vidare

I samråd med nasjonale føringar har kriseleiinga i Årdal kommune sett i verk fleire tiltak i høve korona.
Årdal bibliotek er difor stengt frå og med torsdag 12. mars kl. 16.00. Sjå kommunen si hovudside for meir informasjon.
 
Lånetida på utlånt materiale vert forlenga til biblioteket opnar igjen. Det vil ikkje vere høve til å levere attende bøker i bokkassa medan biblioteket er stengt.
 
Vi minner om appen BookBites der du kan låne e-bøker og e-lydbøker. https://www.vestlandfylke.no/kultur/bibliotekutvikling/laan_e_boker/