A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/BTI

Informasjon om BTI - Betre Tverrfagleg Innsats

Beautiful little girl with teddy bear.

 

I Årdal kommune har vi fokus på barn og unge sin trivsel.
Vi har innført Betre Tverrfagleg Innsats (BTI), ein samhandlingsmodell som vi brukar i arbeidet med barn og unge det er knytt bekymring til. Vi har teke i bruk Stafettlogg. Sentrale stikkord her er samarbeid, gode overgangar og dokumentasjon. Stafettloggen vert alltid utarbeidd i samarbeid med føresette ved bruk av samtykke. Barnet/eleven vert tidleg involvert. Alle avtalar om tiltak, ansvar og fristar vert ført inn i stafettloggen. Dei føresette får fullt innsyn i loggen ved at dei har lesetilgang, og dei kan sjølv bestemme kor tid loggen eventuelt skal avsluttast.

Årdal kommune sin leverandør av den elektroniske loggen er Conexus Companion ( https://stafettloggen.conexus.no). For å sikre personvernet til den einskilde og for sikker lagring av data vert det nytta bankID ved innlogging. Føresette har heile vegen fullt innsyn i alle data.

Det vert opplyst om at det som er registrert i loggen, følgjer akrivlovgjevinga og såleis vert oppbevart for framtida.

Ved spørsmål om stafettloggen, er du velkommen til å ta kontakt med tenesta.