Ergoterapi

  • 1

Arbeidsområde
•    Sikre moglegheiter for aktivitet og deltaking for alle gjennom tilrettelegging av omgjevnadane og tiltak for den enkelte i barnehage, skule, arbeidsplass og heim
•    Utredning, behandling og oppfølging av personar med behov for habilitering og rehabilitering
•    Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler til personar med nedsett funksjon
•    Tilrettelegging av bustad og omgjevnadar
•    Ansvarleg for det kommunale lageret av tekniske hjelpemidler. Utlån av hjelpemidler når personar treng det kun ein kort periode, og behovet ikkje fell innanfor lovverket til NAV
•    Førebyggande arbeid med spesilet fokus  på fallførebygging
•    Kan være med i planlegging av nybygg og ombygging av eksisterande bygg med fokus på tilgjenge for alle og universell utforming

Eksempel tekniske hjelpemidler
Ergoterapi rullestol.jpgErgoterapi stol.jpgFramkomstmiddel.jpg

Kontaktinformasjon

Ergoterapi   Mobilnr. E-postadresse
Heidi Skeie Leiar 100% 99366881 heidi.skeie@ardal.kommune.no
Inger Karlsen 50% 48896505 inger.karlsen@ardal.kommune.no
Hørsel   E-postadresse
Patricia Seglem Lægreid 91879729 Er å treffa på eldresenteret på Årdalstangen måndagar frå kl. 11.30 - 12.30