A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Helse/Jordmor

Jordmor

Kommunen har tilsett jordmor i 50% stilling som dekkar heile kommunen.
Ho kombinerer stillinga med jobb på Voss sjukehus.

Du kan ringe/sende SMS direkte til jordmor på mobilnr 950 70 134.

Det kan vere varierande arbeidsdagar, får de ikkje tak i jordmora kan de ta kontakt med tenestetorget på tlf. 57 66 52 20 eller ta kontakt med helsestasjonen.