A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Lesestund 2019/2020

Born er hjarteleg velkomne til lesestund den første laurdagen i kvar månad.

Lesestunda startar 10.30. Biblioteket opnar 11.00 for vanleg trafikk.

7. september

5. oktober

2. november

7. desember - Julelesestund

4. januar

1. februar

7. mars

4. april - Påskelesestund

2. mai

6. juni