A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Minner om forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Bålbrenning på Ytre Moa

Detta vart rapport til oss i dag, bålbrenning på Ytremoa er forbudt!

Skogbrannfaren er stor, og Årdal kommune minner om at forbudet mot å gjør opp ild og åpen brenning fortsatt er i kraft i skog og utmark.

Viser til tidlegare melding om forbud mot å brenne bål i skog og mark.
https://www.ardal.kommune.no/forbud-mot-aa-brenne-baal-i-skog-og-mark.6214554-155525.html