A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Næringsliv/Næringsstøtte

Næringsstøtte

Årdal Utvikling vil hjelpa deg gjennom alle fasar av ei etablering, frå idefasen til du har eit selskap i drift.

Har di verksemd vilje til vekst kan du hjå Årdal Utvikling få hjelp til å vurdera vekstpotensialet, utarbeida ein vekstplan, handle og styra veksten. Uansett om veksten skal skje lokalt, regional eller internasjonalt har Årdal Utvikling kontaktar og nettverk som kan vera med å bidra til å sikra den rette vekstløysinga og prosess i di verksemd.

Årdal Utvikling har ulike former for stønad i samband med etablering.