A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nasjonalt digitalt lånekort

Nasjonalbiblioteket lanserer no, saman med Bibliotek-Systemer As, digitalt nasjonalt lånekort. 🥳

Dette er eit fullverdig nasjonalt lånekort. Lånarar uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg dette ved å registrere seg på nb.bib.no.
Tenesta krev at ein identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.).


Som digital nasjonal lånar har du tilgang til nasjonale bibliotektenester som til dømes Filmbib.

 

 

Trykk her for å bli lånar.