A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Oppdatering frå legekontoret

Førstehjelp

Kontoret skal ha øving på hjarte/lungeredning
Ein av våre fastlegar ha med seg ein medisinstudent i praksisen sin.

Torsdag 6.august skal kontoret ha øving på hjarte/lungeredning for alle tilsette i legetenesta.
Kontoret vert difor stengt frå kl.12.00, legevakta vil vere open som normalt.

I tida fom 24.august tom 2.oktober vil ein av våre fastlegar ha med seg ein medisinstudent i praksisen sin. 
Studenten vil delta i konsultasjonane til legen, det er sjølvsagt høve til å reservere seg mot det. Alle pasientar som får time hjå legen vil verte spurde om dei aksepterer at studenten er med i konsultasjonen.