A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Reguleringsplanar

Høyring - oppstart av namnesak

25. januar 2019

Oppstart av namnesak 2018/357- Austanbotn/Austanbotnen, Skarbotnen/Skardbotnen (botn), Fleskedalen (dal) m.fl.

Ljoteli

Kunngjering - Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli

10. januar 2019

Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel.

seimsdalstunnel

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Fv. 303 Seimsdalsunnelen

10. januar 2019

Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken ved utviding av tunnel og bygging av gang- og sykkelveg.

Ljoteli

Offentleg høyring av reguleringsplan for fv. 53 Ljoteli

13. september 2018

Reguleringsplan for bygging av ny tunnel i Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune er lagt ut til offentleg høyring. Målet er å leggje til rette for oppstart bygging av tiltaket i løpet av 2019.
Høyringsfrist 26. oktober.

Reguleringsplanar

20. september 2010