A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Sommarhelsing frå kommuneoverlegen

Kommuneoverlege Frode Myklebust har gjort seg opp nokon tankar rundt koronasituasjonen. Viktig oppsummering som me oppmodar at du tek deg tid til å lese.

En av smittevernlegen sine oppgaver er å følge med i tiden. Oppdatere seg på siste nytt innen lovverk og retningslinjer, hva som har skjedd, hva som skjer og ha en formening om hva som kan skje.
Mye har skjedd siden mars og mye vil skje i det videre.

Vi har opplevd en nærmest total nedstengning av Norge for å få kontroll med en epidemi som truet med å løpe løpsk.

Forskrift etter forskrift med forbud har kommet på løpende bånd. Hovedintensjonen var å unngå kaos, massedød og å beskytte de sårbare. Det har Norge lykkes med, til nå. Men, dessverre til en skyhøy kostnad, både for samfunn, næringsliv og privatpersoner. Vi er komet til et punkt hvor de sosiale kostnadene ikke står i forhold til gevinsten. 

Hva gjør vi da?
Nå er situasjonen tilsynelatende under kontroll. Forbudene oppheves eller modifiseres i raskt tempo. For fort, mener noen. For sakte, mener andre.

Hva betyr så dette for oss? Er alt i ferd med å bli lov igjen?
Nei, dessverre, det er ikke det. Lovforbud er erstattet med anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De har vært der hele tiden, men blir stadig utvidet og presisert etter hvert lover og forskrifter endres.

Det vil si at ansvaret for smittebegrensning og smittekontroll blir mer og mer overført til oss. Som kommune, lokalsamfunn, privatpersoner, arbeidsgivere, arrangører, hotell og kafeeiere, campingplasser osv.

Hva betyr så det?
Det betyr større frihet, større personlig ansvar.

Vi må selv ta større ansvar for å ikke smitte andre, eller bli smittet selv.

Vi må selv passe på at vi ikke utsetter sårbare personer for risiko.

Alle som arrangerer eller samler mennesker må passe på å legge til rette for at anbefalinger følges. De må ha regler for hvordan de gjør dette. Vi må følge dem.

Alle offentlige institusjoner må legge til rette for at anbefalinger følges. De må ha regler for hvordan de gjør dette. Vi må følge dem.
Akkurat som vi har gjort til nå.

Økt prøvetakingskapasitet, smittesporing m.m. løser ikke problemet. Det bidrar til å avdekke det, og forhåpentligvis gjøre noe med det.
Men, uansett.

- Vi kan ikke stenge ned Norge en gang til.

- Vi kan heller ikke risikere at alt som mange har ofret til nå er bortkastet.

Derfor:
Vi må ta vare på de gode vanene vi har opparbeidet gjennom denne tiden.

Følelsen av sommer og frihet er tilstede hos oss alle nå.

Det skal vi glede oss over og benytte oss av. Men, med vett.

Så litt å tenke på.
Det er dessverre slik at:

Den største risiko for økende smitte igjen pr nå er tette folkeansamlinger som på stadion, festivaler, og lignende arrangement hvor man står/sitter tett og stemningen er på «topp».

I løpet av kort tid kan en smitteførende i en slik situasjon smitte 20-30 andre. Så reiser alle til sitt og sprer smitten videre der de kommer.

Med dagens smittescenario hvor det er liten smitte i Norge er det likevel risikoen slik:

Hvis du samler 1000 tilfeldige Nordmenn så er risikoen 10% for at det er minst en smitteførende person i mengden.

I lys av dette forstår vi at det holdes tilbake anbefalinger om festivaler og større idrettsarrangementer.

For de som ikke har ork til, eller ønske om, å lese hele risikorapporten.

Her kommer den enkle og viktigste konklusjonen fra Folkehelsa (hentet fra kap.12 i rapporten):

Vi anbefaler at følgende kjernetiltak opprettholdes for hele landet helt til en effektiv vaksine er tilgjengelig, og at andre målrettede tiltak iverksettes ved behov og på så lavt nivå som mulig: 

1. Hygienetiltak: håndhygiene, hostehygiene, selvisolering ved sykdom. 
2. Oppdaging og isolering av smittede ved testing. 
3. Smitteoppsporing av kontakter og karantene eller annen oppfølging. 
4. Innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge. 
5. Kontaktreduserende tiltak: avstand > 1 m for alle nesten alltid, begrensninger på antall personer som møtes, for eksempel på arrangementer og serveringssteder. 
6. Kontrollerte besøk på helseinstitusjoner.

Vi legger oss dette på minnet og ønsker hverandre en fortsatt god, vettug og koronafri sommer

Frode Myklebust
Kommuneoverlege