A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Synfaring med Blålysetatane

Torsdag 26. novermber kl. 17:00

Blålysetatane i Årdal Kommune vil gjera ein synfaring på tilkomst i gater i kommunen vår torsdag 26.november kl.17:00.

Me tar ein runde på visse strekningar med blålysbilane våre for å sjekka status på tilkomst etc.

Kortesjen blir som følger:

  • Overordna Brannvern Årdal Kommune & Årdal Tenk Tryggleik (Svein Ove Åmås)
  • Brannberedskapen Hydro Mannskapsbil (Eirik Pfeiffer)
  • Politi ( Magne Knudsen)
  • Ambulanse (Kristjan Arnason)

Me startar ved Porten Øvre Årdal.

I denne anledningen er det og greitt få ein oppfriskning på alminnelege parkeringsreglar, du finn dei
HER PDF document ODT document .

Venleg helsing
Svein Ove Åmås
Branninspektør

Årdal Tenk Tryggleik 1.jpg