A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Kontakt oss/Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Her er oversikt over viktige telefonnummer som du kan nå utanom kontortid.

Legevakt: 116117

Akutt legehjelp 113

Overbefalsvakt brann - 976 48 102

Teknisk vakttelefon - 918 57 966

Barnevern vakttelefon - 90213481

Veterinærvakt for ÅLA - 57 00 63 80

Heimesjukepleien Øvre Årdal
Vakttelefon - 970 90 339
Vakttelefon ÅBO/tryggleiksrom - 951 25 322

Heimesjukepleien Årdalstangen 
Vakttelefon 970 92 155

Eldreomsorg:
Årdal sjukeheim:
Vakttelefon: 1. etasje, pleie 1 : 994 86 588
Vakttelefon: 2. etasje, pleie 2 : 414 43 029
Vakttelefon: 2. etasje, pleie 3 : 995 58 039
Avdelingsleiar, Mette Kleiva : 458 79 246
Avdelingsleiar, Inger Marie Grytbakk : 474 69 403

Seimsdalen sjukeheim:
Vakttekefon : 479 71 236
Dementavd. : 458 79 342
Pleieavd. : 458 79 343
Avdelingsleiar, Berit Margrethe Grønsberg : 458 79 341

Psykisk helseteneste:
Vakttelefon Psykiatri : 992 43 313
Kontoret Psykiatri : 992 27 478
Leiar Psykiske helseteneste, Helga Timberlid Hundere : 906 99 752