A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Næringsliv/Årdal Utvikling

Årdal utvikling

Årdal utvikling er kommunen sitt næringsselskap.

Eit hovudmål for Årdal Utvikling sitt næringsarbeid er å legge til rette for auka verdiskaping. Vårt næringsarbeid må utformast slik at det stimulerar til omstilling, innovasjon/nyskaping og samhandling på tvers av ulike næringar.

Årdal Utvikling skal arbeide langsiktig og målretta for å etablera og synleggjera seg som eit kompetanse, service og ressurssenter for næringslivet i Årdal med fokus på rådgjeving innan idéutvikling, etablering og omstilling/vekst

Årdal utvikling har kontor i Torget 2, på Årdalstangen

Postadresse: 

Postboks 126
6881 Årdalstangen  

Telefon:57 66 11 77   
Telefaks:57 66 16 53

Ynskjer du meir informasjon om Årdal utvikling sjå heimesida http://www.ardal-utvikling.no