A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Brannvernveka

Mange småbarnsforeldre har ingen plan når brannalarmen går.
Bli med ha å brannøvelse heime i veke 38. Me inviterar alle barn til ein digital open brannstasjon på Facebook og YouTube med Brannbamsen Bjørnis som vert. I sendinga laurdag 19.9. kl. 1100. 

AVU 0YNcSQQYYAAAAAElFTkSuQmCC

Når det begynner å brenna står nær halvparten av småbarnsforeldra utan nokon plan for å få barna i sikkerheit, viser ny undersøkelse. 
-Me har i mange år hatt fokus på å ha brannøvelsar heime, og at alle bør ha ein plan på kva man skal gjera i tilfelle brann. Det er ikkje utan grunn, seier Brannsjef og Leiar brannførebyggande i Årdal Brann og Redning. Gaute Johnsgaard – Brannsjef, Svein Ove Åmås – Leiar Førebyggande. 
Ein ny undersøkelse viser at 42 prosent av familiar med barn i alderen 0-12 år ikkje har diskutert korleis dei skal evakuera barna ved ein brann. Om man blir ramma av ein omfattende brann blir det heile veldig kaotisk og dramatisk, og det kan væra vanskeleg å få oversikt over om alle har kome seg trygt ut. Derfor er det så viktig å ha snakka om kva man skal gjera på forhånd og ha avtalt ein møteplass ute.
-Et skrekkscenario er at nokon går tilbake inn i eit brennande hus fordi de ikkje finner kvarandre på utsida, og så står den man leitar etter trygt ein annan stad ute, sier Brannsjefen.
I den nasjonale Brannvernveka, som går av stabelen i veke 38 kvart år, er det mange rundt i heile landet som er engasjert i brannøvelser og andre aktivitetar som bidrar til økt brannsikkerhet. Hausten markerar inngangen til ein tid på året da antal boligbrannar vanlegvis aukar, blant anna som følgje av aukt strømforbruk og meir bruk av levande lys.

Ingen Open brannstasjon
-Normalt blir det under Brannvernveka invitert små og store til Open brannstasjon. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikkje slik i år. Me vil derfor understreka viktigheita av at folk engasjerer seg på heimebana, og tar dette med brannsikkerheit på alvor heime i eigen bustad seier Leiar Førebyggande.
Det er mange ting man kan gjera for å auka sikkerheita, og redusera sannsynligheita for brann i heimen:
• Ta ein prat med heile familien, f.eks ved middagsbordet om kva man skal være ekstra påpasseleg med for å unngå brann. Og kva man skal gjera om det likevel begynner å brenna. 
• Ha brannøvelse
• Bli einige om ein sikker møteplass ute som alle kjenner godt
• Sjekk ut ulike rømmingsvegar
• Røykvarslar og sløkkeutstyr må sjekka jevnleg, også i Brannvern veka

Ha brannøvelse heime!
Bli med ha å brannøvelse heime i veke 38. Mange av landets skular og barnehagar held brannøvelse denne veka, gjer det hjeime også! Meld deg på her, så får du informasjon om korleis ein brannøvelse kan gjennomførast: Ha brannøvelse heime i veke 38!
 

dwxzdKLa 5sAAAAAElFTkSuQmCC

Digital Open dag 19.9.
Me inviterar alle barn til ein digital open brannstasjon på Facebook og YouTube med Brannbamsen Bjørnis som vert. I sendinga laurdag 19.9. kl. 1100, blir det innslag frå fleire brannstasjonar i Norge der sjåarane får væra med på sløkkearbeid, redning frå stigebil, teste ut brannslangar og mykje anna morro.

fZfOVNFug 2QJNaIFmMG 1C 4zd 33WyBZgu 8Pxb 4P 3iP 12NRKFdGAAAAAElFTkSuQmCC

Om undersøkelsen
Talla som kjem fram i ein fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar i perioden 28.8.-7.9.2020, på vegne av Norsk brannvernforeininga og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 

Kontaktperson frå Brannvesenet:

Gaute Johnsgaard – Brannsjef
Svein Ove Åmås – Leiar Førebyggande