A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta skal yte tenester til menneske med psykisk og fysisk funksjonshemming og deira pårørande.

Ansvarsområde:

  • Verna bustader for menneske med psykisk utviklingshemming
  • Støttekontakt
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsløn
  • Opplæring og rettleiing til pårørande med særleg tyngande omsorgsarbeid
  • BPA - brukarstyrt personleg assistanse
  • Individuell plan

Leiar Bu- og miljøtenesta:
Marita Opheim, tlf. 995 21 531

Leiar verna bustader Uravegen:
Siv Aspesete, tlf 414 03 325

Leiar for Klyngetunet:
Jorunn Smedegård, tlf: 975 18 688

Leiar for Grandane Bufelleskap:
Ida Aga Geithus, tlf: 997 57 545

Leiar Myri:
Camilla Granby, tlf 906 81 367