A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Årdal Tenk Tryggleik

Årdal Tenk Tryggleik

Årdal tenk Tryggleik er adressa for innmelding av situasjonar, hendingar og forslag til endringar.

Saker som kan meldast inn:

 • trafikkfarlege tilhøve  
 • hol i asfalten
 • laus kantsteinÅrdal Tenk tryggleik
 • tre/busk som veks ut i veg Prosjektplan for Tenk Tryggleik
 • gatelys som ikkje virkar
 • skilt som er skada
 • skade på rekkverk/gjerder/autovern
 • manglande vegmerking (t.d. utslitne fotgjengarfelt)
 • skjemmande bilvrak på offentlege plassar
 • forsøpling/forureining (uoffisielle bossplassar)
 • brannfarlege tilhøve

Er du i tvil om kva du kan melde inn, ta kontakt med koordinator. ÅTT lovar å sjå på alle saker og alle som melder inn saker får ei attendemelding.

Kontaktinformasjon:
Årdal kommune
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

Koordinator Svein Ove Åmås, mobil 97578490  eller epost Svein Ove Åmås

Du kan og registrere meldingar på "Mitt nabolag"