A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Koronainformasjon Årdal

Oppmoding frå kommuneoverlegane

13. november 2020

Kommuneoverlegane i kommunane i opptaksområdet til Helse Førde ynskjer å komme med ei oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane.

Årdal sjukeheim

Besøk på sjukeheimane i Årdal

13. oktober 2020

Oppdaterte retningslinjer for besøk på sjukeheimane.

Pasientane ved sjukeheimane er ei sårbar gruppe som me ynskjer å beskytta mot covid-19 smitte. Avstand- og smittevernsreglane gjeld for alle besøk, men me har gjort litt endring i retningslinjene.

Koronainformasjon Årdal

16. mars 2020

På denne sida vil de finne lokal informasjon og nyheiter frå kriseleiinga i samband med koronaviruset.

Treng du hjelp? Har du spørsmål?

Lokal informasjonstelefon 901 11 630  er open dagleg (månd. - fred.) frå kl. 08.00 til 15.00. Her kan du ringe dersom du lurer på noko eller melde deg som frivillig viss du har høve til å hjelpe til etterkvart som det er behov for det.

Me oppmodar om at de også held dykk oppdatert på folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sine sider da sentrale føringar, tiltak og informasjon endrar seg fortløpande. 

 

Diverse 051_800x533_cropped_545x268

Skulane opnar for alle i Årdal 11. mai

08. mai 2020

Årdal kommune ynskjer alle grunnskuleelevar velkomen attende til skulen.
Måndag 11.mai vil skulane i Årdal vere klare til å ta i mot alle elevane i grunnskulen. Det ser vi alle fram til.

Diverse 051_800x533_cropped_250x123

Informasjon om opning av skulane i Årdal

22. april 2020

Skulane i Årdal opnar att 27. april. Dei siste vekene har vore ei spesiell og usikker tid for dei fleste. Kanskje spesielt for dei aller minste av oss. Det er difor gledeleg å sjå at regjeringa ser det som trygt å opne opp att skulane og.

korps

Korpsøving til 17. mai

22. april 2020

Kulturministeren har gjeve adgang for korps å spele på 17. mai - og alle med kjennskap til korps veit at da må det vere høve til å få øve.

fysio

Fysio- og ergoterapitenesta opnar igjen

22. april 2020

Viktig informasjon til brukarar av ergo- og fysioterapitenesta.

Barnehender_225x106

Informasjon om opning av barnehagane i Årdal

16. april 2020

Dei siste vekene har vore ei spesiell og usikker tid for dei fleste. Kanskje spesielt for dei aller minste av oss. Det er difor gledeleg å sjå at regjeringa ser det som trygt å opne opp att barnehagar og skular.

rødelkors

Røde kors besøksvenner på telefon

26. mars 2020

Røde Kors Årdal sine besøksvenner har i ein avgrensa periode høve til å ringe til personar som har behov for nokon å snakke med grunna einsemd/isolasjon i samband med Covid-19 virussituasjon. 

Ta kontakt med Tildelingskontoret på 96 94 91 71, så vil kontakt bli vidareformidla til Røde Kors.