Fysio- og ergoterapitenesta opnar igjen

fysio

Viktig informasjon til brukarar av ergo- og fysioterapitenesta.

Me opnar no opp for 1-1 behandling og alle må da følgje smitteverntiltak gitt av FHI (Folkehelseinstituttet).

  • Du kan ikkje møte opp utan avtale 
  • Dersom du har luftvegssymptom eller vore sjuk siste perioden skal du ikkje komme til behandling før du er symptomfri
  • Alle må vaske hendene og følgje rutinar for god handhygiene før de kjem til behandling og etter at behandling er fullført
  • Møt opp presis til timen din, så blir de henta ute hjå fysio i Storevegen 44
  • På ÅBO er ytterdør låst, så vent ute eller ring terapeut du skal til. Dei som skal til ergo- eller fysioterapeut på ÅBO må og registrere seg i loggbok ved inngangen
  • Alt utstyr som blir brukt, blir reingjort etter kvar pasient
  • All betaling skjer elektronisk hjå dei private og det kjem faktura frå dei kommunale fysioterapeutane
Når de tar kontakt for avtale har vi nokre spørsmål som de må svare på før det blir gjort endeleg avtale. 
 
Heimebesøk og heimebehandling – ber om de har handsåpe og papir tilgjengeleg til behandlar som kjem heim.
 
For spørsmål eller avtale ta kontakt med dei ulike fagpersonane:


Fysioterapeuter Storevegen 44 

Lars Kristian Fauske mob: 483 30 255
Øyvind Steinsland mob: 908 59 866
Kristine Lekang Øvstetun mob: 948 38 986 
Torunn Gjerstad mob: 481 06 450
 

Kommunale fysioterapeuter

Grytsje Kooistra mob: 959 03 034
Karianne Gudvangen mob: 992 24 839
 

Ergoterapeut

Heidi Skeie mob: 993 66 881
Inger Karlsen mob: 488 96 505
 
Informasjonstelefonen til Årdal Kommune 901 11 630 - har ope dagleg.