A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Kontrollutvalet

Kontrollutvalet

Etter kommunelova skal det i alle kommunar vere eit kontrollutval som på kommunestyret sine vegner skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga. 

Møteoversikt

 

Kontrollutvalet, med leiar og nestleiar, skal veljast av kommunestyret på konstituerande møte. Dette følgjer av kommunelova § 17, nr 3.

Kontrollutvalet i Årdal har 5 medlemer og 5 varamedlemer. PWC har sekreteriatsfunksjon for kontrollutvalet. Kontaktperson er Maren Lien, maren.lien@pwc.com

I perioden 2019 - 2023 er kontrollutvalet i Årdal samansett slik;

Medlemer:
1. Knut Arne Klingenberg, leiar, H
2. Odd Semstrøm, AP
3. Anita Laberg Øvstetun, AP
4. Erling Offerdal, SP
5. Lisa Horpen, SP

vara Høgre og Senterpartiet:
1. Jostein Holsæter, SP
2. Vidar Lerum, SP
3. Bjørn Havro, SP

vara Arbeiderpartiet:
1. Malvin Stenehjem, AP
2. Rune Blikken, AP