A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Koronainformasjon Årdal

Koronainformasjon Årdal

På denne sida vil de finne lokal informasjon og nyheiter frå kriseleiinga i samband med koronaviruset.

Treng du hjelp? Har du spørsmål?

Lokal informasjonstelefon 901 11 630  er open dagleg (månd. - fred.) frå kl. 08.00 til 15.00. Her kan du ringe dersom du lurer på noko eller melde deg som frivillig viss du har høve til å hjelpe til etterkvart som det er behov for det.

Me oppmodar om at de også held dykk oppdatert på folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sine sider da sentrale føringar, tiltak og informasjon endrar seg fortløpande.