A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Koronainformasjon Årdal

Korona: lokale tiltak frå 20. januar

20. januar 2021

Årdal kommune føl dei nasjonale retningslinjene for smitteverntiltak og slik smittesituasjonen er per i dag i Årdal, er det ikkje grunn til å opprette lokale tiltak. Dette kan endre seg på kort varsel.

Korona viruset_225x155

Korona - informasjon om vaksinasjon og testing

06. januar 2021

Årdal startar vaksinering for korona denne veka og sjukeheimane er først ut.

Besøk på institusjonane i Årdal

06. januar 2021

Gjeld frå 6. januar.

Årdal kommune definerer bebuarane på sjukeheimane og kortidsavdelinga som einslege eldre. Det betyr at regelen om avgrensa sosial kontakt vil gjelde også for dei fram til 18. januar. 

Korona viruset_225x155

Lokale tiltak for Årdal per 4. januar - covid 19

04. januar 2021

Kommunal kriseleiing har i dag 4. januar, hatt møte med grunnlag i nye nasjonale føringar i samband med korona.

Lokal informasjonstelefon korona

25. desember 2020

Årdal kommune sin lokale koronatelefon er open måndag til fredag i tida 08.00 - 15.30

Telefonnummer 901 11 630.

Oppmoding frå kommuneoverlegane

13. november 2020

Kommuneoverlegane i kommunane i opptaksområdet til Helse Førde ynskjer å komme med ei oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane.

Årdal sjukeheim

Besøk på sjukeheimane i Årdal

13. oktober 2020

Oppdaterte retningslinjer for besøk på sjukeheimane.

Pasientane ved sjukeheimane er ei sårbar gruppe som me ynskjer å beskytta mot covid-19 smitte. Avstand- og smittevernsreglane gjeld for alle besøk, men me har gjort litt endring i retningslinjene.

Koronainformasjon Årdal

16. mars 2020

På denne sida vil de finne lokal informasjon og nyheiter frå kriseleiinga i samband med koronaviruset.

Treng du hjelp? Har du spørsmål?

Lokal informasjonstelefon 901 11 630  er open dagleg (månd. - fred.) frå kl. 08.00 til 15.00. Her kan du ringe dersom du lurer på noko eller melde deg som frivillig viss du har høve til å hjelpe til etterkvart som det er behov for det.

Me oppmodar om at de også held dykk oppdatert på folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sine sider da sentrale føringar, tiltak og informasjon endrar seg fortløpande. 

 

Diverse 051_800x533_cropped_545x268

Skulane opnar for alle i Årdal 11. mai

08. mai 2020

Årdal kommune ynskjer alle grunnskuleelevar velkomen attende til skulen.
Måndag 11.mai vil skulane i Årdal vere klare til å ta i mot alle elevane i grunnskulen. Det ser vi alle fram til.