A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Koronainformasjon Årdal

Koronainformasjon Årdal

16. mars 2020

Her vil me samle all lokal informasjon og nyheiter frå kriseleiinga i samband med koronaviruset.

Lokal informasjonstelefon for Årdal er opna med telefonnummer 901 11 630. Opningstid kvardagar 08.00 - 15.30.

telefon_225x225

Treng du hjelp? Har du spørsmål?

14. mars 2020

Lokal informasjonstelefon for Årdal er opna med telefonnummer 901 11 630.
Oppmodar om at de også held dykk oppdatert på folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sine sider da sentrale føringar, tiltak og informasjon endrar seg fortløpande. 

rødelkors

Røde kors besøksvenner på telefon

26. mars 2020

Røde Kors Årdal sine besøksvenner har i ein avgrensa periode høve til å ringe til personar som har behov for nokon å snakke med grunna einsemd/isolasjon i samband med Covid-19 virussituasjon. 

Ta kontakt med Tildelingskontoret på 96 94 91 71, så vil kontakt bli vidareformidla til Røde Kors.

legetegning_225x291

Informasjon frå legekontoret

23. mars 2020

Legekontoret er ikkje stengt.
Det er redusert kapasitet grunna situasjonen knytt til korona. 

Dersom du MÅ ha kontakt med legekontoret eller fastlegen din - så kan du ta kontakt på telefon 57665390 for nærare avtale.

Korona viruset_225x155

Presisering av oppheving - lokalt karantenevedtak

21. mars 2020

Sjølv om lokalt karantenevedtak er oppheva frå i dag 22. mars så presiserer me at dei nasjonale karantenekrava gjeld om du til dømes kjem frå utlandet.
Det kan òg vere at din arbeidsgjevar har eigne karantenrestriksjonar eller reglar - til dømes har Årdal kommune fortsatt reglar som seier at du må ha vore i kommunen i 14 dagar for å kunne arbeide i tenester der ein nær brukar. 

Informasjon frå ulike tenester om endringar

19. mars 2020

I denne oversikten finn du informasjon frå dei ulike tenestene i kommune om endringar som er innført i samband med koronavirus.

Søttekontakt

Helsefag - kan du hjelpe til?

19. mars 2020

I desse "koronatider" er helsevesenet avhengig av fleire hender og me lurer derfor på..

Korona viruset_225x155

Presisering av reiser - oljeplattform, sjukehus og Svalbard

18. mars 2020

Det er ein del spørsmål frå dei som no kjem heim frå plattform, om reiser til/frå sjukehus, og reiser frå Svalbard.
Her er difor ei presisering av restriksjonane me har lokalt:

Barn-leker1

Omsorgstilbod for born i barnehage og 1. – 4. klasse

17. mars 2020

Hovudregelen er at barnehager og skular er stengt for å hindre spreiing av smitte. Terskelen for å få tilbod om barnehage-/skuleplass skal av omsyn til smittevernet ligge høgt.
I utgangspunktet må føresette finne ei ordning for barnepass, men der de ikkje finn anna løysing – kan de søkje om tilbod frå kommunen. 

midlertidig stengt

Sjukeheimar og kortidsavdeling ÅBO vert stengt for besøkande

16. mars 2020

Årdal sjukeheim, Seimsdalen sjukeheim og kortidsavdelinga på ÅBO vert det innført besøksforbud. Det er og innført restriksjonar for besøkande til omsorgsleilegheitene på ÅBO.