A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Kultur og fritid

Kultur og fritid

Årdal kommune skal ha eit rikt og variert kulturtilbod for alle aldersgrupper.

Det er eit mål å vidareutvikle kulturinstitusjonar med høg kvalitet, gje eit breitt idrettstilbod og skipe til gode kulturarrangement.

Vidare ynskjer kommunen å støtte opp om eit mangfaldig friviljug lagsarbeid, der særleg arbeid for og med barn og unge vert prioritert.
Å ta vare på og synleggjere kulturminne og lokal identitet, samt å etablere attraktive sentra og nærmiljø, er også viktige målsetjingar.