A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Næringsliv/Landbruk

Landbruk

Landbruksforvaltninga i Aurland, Lærdal og Årdal er samla til eit felles Landbrukskontor.

Landbrukskontoret held til i Lærdal kommune på rådhuset.

Du finn meir informasjon om landbrukskontor på eiga side.

Dagleg leiar: Magnhild Aspevik

Telefon:         47486550

Saker som gjeld brukarar i Årdal skal postregistrerast i Årdal kommune og adresse til kommunen må nyttast:

 

Årdal kommune
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

postmottak@ardal.kommune.no