A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Næringsliv/Sal, skjenking og servering

Sal, skjenking og servering

Ynskjer du å drive føretak med sal av alkoholhaldig drikk eller å drive serveringsverksemd, treng du løyve.
Serveringsløyve
gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.

Salsløyve
gjeld føretak som skal selge alkohol gruppe 1

Skjenkeløyve
gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.

Ambulerande skjenkeløyve/skjenkeløve ved enkelthøve
gjeld løyve i til skjenking i slutta lag eller skjenkeløyve for eit bestemt arrangement eller ei bestemt tid på året.

Prøve

Etablerarprøve for styrar av serveringsstad
nødvendig for dagleg leiar av serveringsstad.

Kunnskapsprøve i alkohollova
nødvendig for styrar og stedfortredar på serveringsstad med skjenkerett og styrar og stedfortredar i føretak med løyve for sal av alkohol.