A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester

Tenester

Teneste er eit omgrep for dei oppgåvene kommunen tilbyr innbyggjarane. Det gjeld både lovpålagde oppgåver og oppgåver vi sjølv har teke på oss å tilby.

Ei tenesteskildring er konkret informasjon om innhaldet  i kvar oppgåve. Den gjev deg rettleiing og informasjon om korleis du kan gå fram for å få tilgang til tenesta.

Finn du ikkje tenesta du leiter etter, kan du ta kontakt med oss via Tenestetorget på telefon 57 66 52 20.