A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Bustad og eigedom/VAR

Vatn, avløp og renovasjon

Årdal kommune si vatn, avløp og renovasjons-avdeling (VAR) utfører alle tenester knytt til forvaltning, drift og vedlikehald av det kommunale vatn og avlaupsnettet, samt innsamling av renovasjon.

VAR-avdelinga har òg ansvaret for tømming av alle septiktankar og tette tankar i kommunen.